درباره ما

درباره پینگونت

پینگونت متشکل از دو گروه از برنامه نویس های حرفه ای و متخصصین حوزه شبکه می باشد. ما در پینگونت، همه با هم در راستای ارتقای کیفیت شبکه های کامپیوتری تلاش می کنیم.